Paglibot sa Pabrika

Proseso sa Pagputos

Proseso sa Pagbuhat sa Kahoy

Malampuson nga Proseso sa Pagputos

Proseso sa hardware